دنا فوم

نوآوری چاپگر سه بعدی در صنعت فوم

 نوآوری چاپگر سه بعدی در صنعت فوم

ساخت چاپگر سه بعدی با ویژگی تغیر کاربرد در صنایع مختلف در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد. این چاپگر سه بعدی که برای اولین بار در ایران تولید شده است عملکردی مبتنی بر روند تولید بزرگترین شرکت های دنیا را دارد. بدین معنی که با انجام یک بار هزینه های تولید و خطاهای طراحی و ساخت می توان از آن با کمترین تغیر به عنوان دستگاه CNC برش فوم برای صنایع مدلسازی و پزشکی، تراش فرز چوب برای صنایع چوبی، چاپ سه بعدی قطعات پلاستیکی و کاشت بذر در سینی‌های نشا استفاده کرد.