چسبدار کردن رول در فوم هایی در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان سازی، لوازم و تجهیزات پزشکی، کلاه ایمنی، صنت پارچه سازی و ... کاربرد دراد.