دنا فوم

دایکات یا قطعه کردن

دایکات یا قطعه کردن فومدایکات یا قطعه کردن فوم  همان برش زنی قالب قطعات فومی می باشد که یکی از خدمات واحد طراحی دنافوم است. برخی از کالاها دارای قالب اختصاصی هستند، این قالب ها تیغ برشی به شکل خود را دارند از این رو بر روی دستگاه دایکات نصب می شوند تا بوسیله تیغ برش آن بتوان انواع فوم با ضخامت های مختلف جهت تولید محصول سفارشی برید. به عنوان مثال برای تولید انواع محصولات تبلیغاتی و قاب های بسته بندی باید از روش دایکات یا قطعه کردن فوم قبل از تولید محصول نهایی استفاده کرد.

 

 

 

 

دایکات یا قطعه کردن فوم